SB – Koučink – Kontrola spokojenosti

Tento formulář vyplnit v době, kdy odesíláš startovní plán.